Menü Bezárás

Üdvözöljük pályázati aloldalunkon!

Kedvezményezett neve: Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Projekt címe: GINOP 6.1.3-17 “Idegen nyelvi készségek fejlesztése”
A szerződött támogatás összege: 150 millió Ft
A támogatás mértéke: 100% 
A projekt befejezésének dátuma: 2021.09.30.
A projekt azonosító száma: GINOP-6.1.3-17-2018-00004
Sajtóközlemény
2019 | 02 | 18. SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SAJTÓKÖZLEMÉNY IDEGEN NYELVI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE A SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum 150 millió Forint támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett, GINOP-6.1.3-17 „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című pályázati kiíráson. A mintegy 150 millió Forint költségvetésű projekt keretében a Székesfehérvári Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanulók idegen nyelvi készségek fejlesztése valósul meg. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum 2015. július 1.-jén jött létre. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított, szakképzési feladatot ellátó költségvetési szerv, köznevelési intézmény. A centrum legfontosabb feladata többek között: a tagintézmények – jelenleg 11 tagintézmény – irányítása, munkájuk összehangolása, a nevelő-oktató munka megszervezése, a szakképzés színvonalának emelése, a tanulók számának növelése, a szakmapaletta szélesítése, és nem utolsó sorban a felnőttképzés megszervezése. Jelen pályázati projekt közvetlen célcsoportja, a munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság. Kiemelt célcsoportja a Székesfehérvári Szakképzési Centrummal tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek. A projekt során megvalósítani kívánt célok, tevékenységek: • idegen nyelvi készségek magasabb szintre történő fejlesztése a szakképzésben résztvevő, nem tanköteles felnőttek valamint a célcsoport esetében, • a Szakképzési Centrumok, mint a felnőttkori nyelvoktatásban is résztvevő aktív szereplők fejlesztése a minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében, • oktatási tevékenységet ellátó alkalmazottak számára módszertani képzések megvalósítása, • a Digitális Oktatási Stratégiában megfogalmazott célok teljesítése érdekében a nyelvtanulás digitális eszközökkel történő támogatása.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum jelen projektben vállalja, hogy mintegy 1008 fő bevonásra fog kerülni a nyelvi képzésbe, valamint hogy a nyelvi képzésbe bevont személyek mintegy 75%-a nyelvi képzés sikeres elvégzését követően tanúsítványt fog szerezni.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

További információ kérhető: Székesfehérvári Szakképzési Centrum

8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

Telefon: +36-22/514-060,

E-mail: titkarsag@szfszc.hu

Weblap: www.szfszc.hu, www.ginop613.szfszc.hu

GINOP 6 1 3-17-2018-00004 sajtóközlemény.pdf


Projekt azonosító száma: GINOP 6.1.3-17-2018-00004.

Projekt címe: Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban

Támogatás összege: 150.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30

 

Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. Az elmúlt évtizedekben a többnyelvűség kifejezetten felértékelődött, hiszen a nyelvtudás javítja a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság emelkedéséhez és az ország versenyképességének növekedéséhez.

Jelen projekt megvalósításával, térítésmentes angol, német, spanyol és francia nyelvtanfolyamok biztosításával a Székesfehérvári Szakképzési Centrum hozzájárul a lakosság idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztésével ahhoz, hogy az ország nyelvtudás szintjén az európai elvárásokhoz közelebb kerüljön.

A projekt keretében A1, A2, B1, B2 és C1 szintre felkészítő csoportokat indítunk. A tanfolyamok szervezése 9-14 fős csoportokban történik. A tanfolyamok időtartama 120 óra.

A projekt keretében támogatásban részesülhet, aki

 • elmúlt 16 éves, de nem nyugdíjas ( nem töltötte be a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt),
 • olyan magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, ami Fejér megyében található,
 • Székesfehérváron dolgozik
 • Székesfehérváron nappali vagy esti iskolarendszerű oktatásban tanul
 • idegen nyelvi készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkezik,
 • legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképességgel rendelkezik,

A jelentkezésnél előnyt élveznek:

–       a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) d-f) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek.

–       hátrányos helyzetű személyek.

Hátrányos helyzetű: bármely olyan személy, aki

 1. a)     az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
 2. b)    16 és 24 év közötti életkorú; vagy
 3. c)     nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje),
 4. d)    50 éven felüli személy; vagy
 5. e)     megváltozott munkaképességű; vagy
 6. f)     egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
 7. g)    etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztésére van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye.

A program keretében a támogatásban részesülő személy részére, – amennyiben megfelel a projekt feltételeinek – az alábbi képzéshez kapcsolódó támogatás nyújtható:

 • A képzési költség (INGYENES!) (beleértve az előzetes tudásszintmérés, a tankönyvek és a felnőttképzést kiegészítő mentorálási tevékenység költségét is).

 

Képzési feltételek:

Az oktatás során megkülönböztetett figyelmet kap a hallgatók haladásának folyamatos követése, rendszeres szóbeli és írásbeli számonkérések és az otthoni feladatok személyre szóló ellenőrzése és kiértékelése formájában.

Az intézmény értékelési rendszerében a hallgatók nem osztályzatot kapnak, hanem teljesítményüket százalékban mérjük rendszeres tanfolyamközi számonkérések formájában. Amennyiben valaki az adott órán nem tud a számonkérésnek eleget tenni, a következő alkalommal azt pótolnia kell. Az írásbeli tudásszint mérés mellett folyamatos a szóbeli készségek fejlődésének ellenőrzése is. Az egyes tananyagegységet modulzáró vizsga zárja le.

A képzést záró vizsga egyben az utolsó modul záróvizsgája. Nyelvi képzések esetében a záróvizsga és az utolsó modulzáró vizsga azonos, így a záróvizsga / modulzáró vizsga teljesítése a tanúsítvány kiállításának feltétele.

A vizsgára való bocsátás / tanúsítvány kiadásának feltétele a képzési programban meghatározott feltételek teljesítése, amelyek az alábbiak:

 • A modulzáró vizsga sikeres teljesítése. Sikeres záróvizsgának tekintendő a legalább 60%‐os eredménnyel zárt vizsga. Minősítése: “Megfelelt” vagy “Nem megfelelt”.
 • A tanúsítvány kiadásának további feltétele, hogy a résztvevő a képzési programban meghatározott, adott modulhoz rendelt óraszám 80 %‐án jelen legyen és jelenlétét a jelenléti ív aláírásával igazolja.
 • Ha a résztvevő a modulzáró vizsgán „nem megfelelt” minősítést kap, de a képzés óraszámának legalább 80%-án részt vett, kérésre a nyelvi képzésen való részvételről igazolást kaphat.

A megengedett hiányzás mértéke a tanórák 20%-a, ennek meghaladása esetén képzésben résztvevő vizsgára nem bocsájtható.

JELENTKEZÉSI LAP