Menü Bezárás

Sajtóközlemény

2019 | 02 | 18.

 

székesfehérvári szakképzési centrum

 

Sajtóközlemény

IDegen nyelvi készségek fejlesztése a székesfehérvári szakképzési centrumban

 

 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum 150 millió Forint támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett, GINOP-6.1.3-17 „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című pályázati kiíráson. A mintegy 150 millió Forint költségvetésű projekt keretében a Székesfehérvári Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanulók idegen nyelvi készségek fejlesztése valósul meg.

 

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum 2015. július 1.-jén jött létre. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított, szakképzési feladatot ellátó költségvetési szerv, köznevelési intézmény. A centrum legfontosabb feladata többek között: a tagintézmények – jelenleg 11 tagintézmény – irányítása, munkájuk összehangolása, a nevelő-oktató munka megszervezése, a szakképzés színvonalának emelése, a tanulók számának növelése, a szakmapaletta szélesítése, és nem utolsó sorban a felnőttképzés megszervezése. Jelen pályázati projekt közvetlen célcsoportja, a munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság. Kiemelt célcsoportja a Székesfehérvári Szakképzési Centrummal tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek. A projekt során megvalósítani kívánt célok, tevékenységek: • idegen nyelvi készségek magasabb szintre történő fejlesztése a szakképzésben résztvevő, nem tanköteles felnőttek valamint a célcsoport esetében, • a Szakképzési Centrumok, mint a felnőttkori nyelvoktatásban is résztvevő aktív szereplők fejlesztése a minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében, • oktatási tevékenységet ellátó alkalmazottak számára módszertani képzések megvalósítása, • a Digitális Oktatási Stratégiában megfogalmazott célok teljesítése érdekében a nyelvtanulás digitális eszközökkel történő támogatása.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum jelen projektben vállalja, hogy mintegy 1008 fő bevonásra fog kerülni a nyelvi képzésbe, valamint hogy a nyelvi képzésbe bevont személyek mintegy 75%-a nyelvi képzés sikeres elvégzését követően tanúsítványt fog szerezni.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

További információ kérhető:

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

Telefon: +36-22/514-060, E-mail: titkarsag@szfszc.hu

Weblap: www.szfszc.hu, www.ginop613.szfszc.hu